VIEC LAM BAC NINH

9 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. Tim viec tai bac ninh Bac Ninh
Tim-viec-tai-bac-ninh Kinh gui quy cty. Ten toi la:nguyen cong huan Chuyen nghanh da hoc: Dien cong nghiep Co 3 nam kinh nghiem trong nghe. Mong tim duoc viec dung chuyen nghanh ...

2. tim viec Bac Ninh
tim-viec Kinh gui quy cty. Ten toi la:nguyen cong huan Chuyen nghanh : Dien cong nghep Toi muon Tim viec lam dung chuyen nganh. Da co 3nam kinh nghien lam viec o xi nghiep Co the su ly moi ting huong su c ...

3. tim viec lam lao dong pho thong tai kcn yen phog Bac Ninh
Sn 1987 . Chuyen nganh han dien bag tc han. Co the lam cn tai cac cty trong kcn yen phong bn

4. tim viec lam tai bac ninh Bac Ninh
da co kinh nghiep lam to truong sx va lam QC

5. lai xe Bac Ninh
lai-xe toi la nguyen van toan.23 tuoi co bang lai b2 kinh nghiem 2 nam lai xe tai. toi dang muon tim viec lai xe tai dia ban bac ninh.vay to chuc hay cong ty nao c ...

6. Tuyen nhan vien kinh doanh Bac Ninh
MO TA CONG VIEC - Xay dung chien luoc, ke hoach phat trien he thong khach hang . - Tham gia truc tiep tim kiem, tu van, ho tro, cham soc khach hang v ...

7. tim viec Huyen Que Vo - Bac Ninh
tim viec lam phu hop chuyen nganh quan tri kinh doanh de co co hoi hoc tap va ap dung kien thuc da hoc voi tinh than ham hoc hoi, nhiet tinh va chiu ...

8. tim viec lam hanh chinh nhan su Bac Ninh
toi ten la Nguyen thi Que moi tot nghiep chuyen nganh Cu nhan Lich su. Hien tai toi mong tim duoc viec lam hanh chinh, van thu hoac viec lam phu hop v ...

9. TIM VIEC LAM KE TOAN,THONG KE, KHO, NHAN SU. Bac Ninh
TIM-VIEC-LAM-KE-TOAN-THONG-KE-KHO-NHAN-SU Kinh gui Quy cong ty, Toi ten la Do Thi Tuyet Nhung Nam sinh: 1990 Dia chi: Xuan Le - Xuan Lam -Thuan Thanh-Bac Ninh Dien thoai :... Mail: ... Toi da tot n ...


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Bac Ninh, viec lam Bac Ninh, tuyen dung Bac Ninh 2015]

Copyright © 2011 by BANME.VN